ORAPI

Společnost ORAPI GROUP (zal.1968) patří mezi leadery v oblasti vývoje a výroby prostředků pro montáž a demontáž, čištění, mazání a povrchovou ochranu v průmyslu automobilové, letecké, námořní a železniční dopravy a potravinářství a je významným dodavatelem produktů pro primární zóny jaderných provozů i složek armád NATO.

Kupujte náplň – ne hORAPI all 70nací plyn

Společnost ORAPI používá jako hnací plyn stlačitelný CO2 místo propan-butanu (PB), což přináší řadu výhod:
  • 97% netto objemu aktivní látky   (místo 63-68 % u sprejů s PB)
  • vyšší požární bezpečnost (CO2 je nehořlavý)
  • méně nároků na skladovací prostor (10 sprejů ORAPI odpovídá 15 – 16 sprejům plněným PB)
  • méně nebezpečného odpadu (prázdných obalů)

pictogr-ORAPI

Kontakty

Copyright © 2017. GEMSTONED s.r.o.