SOLCLEAN

rozpouštěcí a čisticí prostředek


BEZPEČNOSTNÍ LIST          TECHNICKÝ LIST1

odpařuje se bezezbytku a pomaleji než jiná rozpouštědla
velmi dobře rozpouští oleje, tuky, silikony, měkké typy karbonů
bezpečný na plasty, lakované plochy, sklo, gumu, tištěné spoje a izolace kabelů
použití v mycích stolech, automatických odmašťovacích zařízeních, lakovacích linkách, ultrazvukových čističkách i pro úpravu povrchů před nanášením barev
neobsahuje halogenové uhlovodíky, PTBB, PCB a PCT a nezapáchá
nevodivý
Balení: 25l kanystr
Obj. č. 106025
Kontakty

Copyright © 2017. GEMSTONED s.r.o.